Glejt wstępu

Z Altaron Wiki

18:57 Unholy: witaj

18:57 Nikołaj: Stać w imieniu cara! Kto idzie? Imię!

18:57 Unholy: Unholy

18:57 Nikołaj: Rozumiem. Szto sądzisz o wielkiej idei? Jest dobra, czy zła?

18:57 Unholy: zła

18:57 Nikołaj: Konieszna! Precz z ideowcami! Ale powiedz, kto jest władcą Ajsoru - car, ili Natalin Linistew? 18:57 Unholy: car

18:57 Nikołaj: Jest to rzecz ocziewidnaja kak to, szto dwa i dwa eto... Ech, znajesz! A kak sądzisz, robotnikom się żyje z carem dobrze? Tak, ili niet?

18:58 Unholy: tak

18:58 Nikołaj: Car dba o wszystkich swoich poddanych! Wiwat car! Haroszo odpowiedziałeś na moi waprosy, ale powiedz eto adno tylko - czy jest odważniejszy lud nad krasnoludy?

18:58 Unholy: nie

18:58 Nikołaj: Ha! Wiżu, szto tęgi łeb! Oczień haroszo. Takiemu cziełowiekowi mogu nawet wybić glejt za poł ceny. Czy chcesz, szto bym ci wybił glejt za 3 srebrniki?

18:58 Unholy: tak

18:58 Nikołaj: Proszę bardzo. Życzę miłego pobytu w stacji krasnoludzkiej!