Grzyb Prawdziwek

Z Altaron Wiki

Grzyb Prawdziwek.gif Grzyb Prawdziwek
Opis: ?
Można uzyskać: Prawdziwek używając nożyka.
Zobacz: Wszystkie przedmioty.Przyporządkowano ten przedmiot do kategorii: Pozyskiwanie składników.