Krzew Skalniaka

Z Altaron Wiki

Krzew Skalniaka.gif Krzew Skalniaka
Opis: Brak
Można uzyskać: 0-1 Skalniak Rdzawy używając sierpa.
Zobacz: Wszystkie przedmioty.Przyporządkowano ten przedmiot do kategorii: Pozyskiwanie składników.