Lipa

Z Altaron Wiki

Lipa.gif Lipa
Opis: Rodzaj długowiecznych drzew należący do podrodziny lipowatych.
Można uzyskać: 0-1 Garść gałązek bez użycia narzędzi.
Zobacz: Wszystkie przedmioty.Przyporządkowano ten przedmiot do kategorii: Pozyskiwanie składników.