Pan Zbigniew

Z Altaron Wiki

Pan Zbigniew.jpg Pan Zbigniew
Zawód: Handlarz
Jest w: Anan
Opis: ?
Sprzedaje: Kupuje:
Kilof.gif Kilofy 160 md
Wędka.gif Wędki 150 md
Kosa.gif Kosy 100 md
Lina.gif Liny 50 md
Szpadel.gif Szpadle 50 md
Sierp.gif Sierpy 25 md
Plecak.gif Plecaki 15 md
Worek.gif Worki 10 md
Pochodnia.gif Pochodnie 5 md
Robaki.gif Robaki
(Za każde 4 sztuki)
1 md