Kleiste Oko

Z Altaron Wiki


Kleiste Oko.gif Kleiste Oko
Zaraz, chyba do ciebie mruga!
Waga: 0.30 uncji.
Opis: Jak to mawia stare przysłowie: "Oko za oko, ząb za ząb!". Zostawiane przez niektóre potwory zabite podczas walki. Wykorzystuje się je do produkcji ekstraktu z oczu.
Wypada z potworów: Widza, Obserwatora, Nadzorcy, Abitańskiego Mistrza Ceremonii
Wypada z bossów: Oczniaka, Spektatora
Można pozyskać z: Widza i Obserwatora używając nożyka.
Od kogo kupić: Komu sprzedać:

Tego przedmiotu nie można kupić u żadnego NPCa.

Tego przedmiotu nie można sprzedać żadnemu NPCowi.

Zobacz: Wszystkie przedmioty.Przyporządkowano ten przedmiot do kategorii: Pozostałości Zwierzęce i tworzywa.