Rumiankowa Gałąź

Z Altaron Wiki

Rumiankowa Gałąź.gif Rumiankowa Gałąź
Opis: Brak
Można uzyskać: 0-1 Rumianek Pospolity używając sierpa.
Zobacz: Wszystkie przedmioty.Przyporządkowano ten przedmiot do kategorii: Pozyskiwanie składników.