Łucznik

Z Altaron Wiki

Łucznik - profesja specjalizująca się w walce broniami dystansowymi takimi jak, np. Łuki, Kusze, czy Włócznie. Jednak po za tym, może posługiwać się także magią (patrz: Czary Łucznika), lecz w mniejszym stopniu niż Mag.

Różnicę w przyroście punktów życia/many, oraz udźwigu pomiędzy łucznikiem, a pozostałymi profesjami przedstawia poniższa tabela.

Tabela porównawcza profesji
Łucznik
Wojownik
Mag
Wzrost punktów życia na poziom
10
15
5
Wzrost punktów many na poziom
10
5
15
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
3 PŻ co 4 sekund
3 PŻ co 3 sekund
2 PŻ co 4 sekund
Regeneracja many
2 PM co 4 sekundy
2 PM co 3 sekund
3 PM co 3 sekundy
Tytuł po promocji Zwiadowca Rycerz Czarodziej

{| align="center"

|

Tabela porównawcza profesji z promocją
Zwiadowca
Rycerz
Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom
10
20
5
Wzrost punktów many na poziom
15
5
25
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
3 PŻ co 2 sekund
3 PŻ co 2 sekund
2 PŻ co 4 sekund
Regeneracja many
2 PM co 2 sekundy
3 PM co 3 sekund
3 PM co 4 sekundy
Tytuł po 2 promocji Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej

|-

|}{| align="center" |

Tabela porównawcza profesji z 2 promocją
Elitarny Zwiadowca
Elitarny Rycerz
Elitarny Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom
15
20
10
Wzrost punktów many na poziom
15
10
25
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
? PŻ co ? sekund
4 PŻ co 2 sekund
? PŻ co ? sekund
Regeneracja many ? PM co ? sekundy 3 PM co 3 sekund 4 PM co 2 sekundy

|-