Mag

Z Altaron Wiki

Mag - profesja specjalizująca się w walce magią. Używa potężnych czarów (patrz: Czary Maga) i run, które potrafi sam wytworzyć. Jest bardzo słabą fizycznie postacią, więc nie posiada dużo udźwigu. Ze względu na małą ilość punktów życia, słabą obronę i mało wytrzymałe pancerze chwila nieuwagi może zakończyć się śmiercią.

Różnicę w przyroście punktów życia/many, oraz udźwigu pomiędzy magiem, a pozostałymi profesjami przedstawia poniższa tabela.

Tabela porównawcza profesji
Łucznik
Wojownik
Mag
Wzrost punktów życia na poziom
10
15
5
Wzrost punktów many na poziom
10
5
15
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
3 PŻ co 4 sekund
3 PŻ co 3 sekund
2 PŻ co 3 sekund
Regeneracja many
2 PM co 4 sekundy
2 PM co 3 sekund
3 PM co 3 sekundy
Tytuł po promocji Zwiadowca Rycerz Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z promocją
Zwiadowca
Rycerz
Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom
10
20
5
Wzrost punktów many na poziom
15
5
25
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
3 PŻ co 2 sekund
3 PŻ co 2 sekund
? PŻ co ? sekund
Regeneracja many
2 PM co 2 sekundy
3 PM co 3 sekund
? PM co ? sekundy
Tytuł po 2 promocji Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z 2 promocją
Elitarny Zwiadowca
Elitarny Rycerz
Elitarny Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom
15
20
10
Wzrost punktów many na poziom
15
10
25
Wzrost udźwigu na poziom
17
13
16
Regeneracja punktów życia
? PŻ co ? sekund
4 PŻ co 2 sekund
? PŻ co ? sekund
Regeneracja many ? PM co ? sekundy 3 PM co 3 sekund 4 PM co 3 sekundy